Ve středu 15. listopadu proběhlo první školní fórum v rámci žákovského parlamentu.

Školní fórum je příležitost pro naše žáky a žákyně se zapojit do dění ve škole a našem městě. Cílem fóra bylo od žáků získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji školy a města z pohledu mladé generace.

Primárním cílem školního fóra je u žáků probouzet zájem o prostředí školy a veřejné dění a ukázat jim, že i oni mohou rozhodovat o dalším vývoji a mnoho změnit. Nejedná se o diskusi k předem připraveným námětům nebo dokumentům, ale o formu komunitního projednávání. Debatu vedl facilitátor Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM)

Tato aktivita probíhá v rámci projektu „PART-NET“, podpořeného grantem z fondů EHP 2014-2021

Názory žáků si vyslechl místostarosta Kyjova Daniel Čmelík a ředitel školy RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Vybrané návrhy byly dále předány radním města Kyjova.

Výsledky školního fóra

Fotogalerie průběhu školního fóra