Střední škola polytechnická Kyjov, příspěvková organizace, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do Domova mládeže pro školní rok 2024/25.

Přihlášky lze podávat do 27. 6. 2024.

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 108/2005 Sb. O přijetí rozhoduje škola na základě řádně vyplněné přihlášky.

Počet volných míst: 7

Přednost mají žáci školy a ti, kteří byli ubytováni v předchozích letech. Rozhodnutí bude vydáno do 15 dnů.

Více informací k přijímacímu řízení do Domova mládeže zde a zde.